Här rustar byalaget för framtiden

ÅTVIDABERG I Grebo ökar engagemanget för ett aktivt och levande samhälle. Just nu rustar byalaget upp de igenväxta tennisbanorna.

Camilla Einarsson är ny ordförande i Grebo byalag, som är en länk mellan byborna och kommunen.

- Det är viktigt att Greboborna förstår vilken möjlighet vi har att påverka, säger hon.

Byalaget sköter bland annat driften av den kommunala badplatsen och motions- och skidspåret samt sitter med i den strategiska gruppen, som diskuterar den kommande nybyggnationen i bostadsområdet Norrby, tillsammans med kommunpolitiker, PRO, hembygdsföreningen och Grebo IK.

- Byalaget är en länk mellan byborna och kommunen. Det är viktigt att Greboborna förstår vilken möjlighet vi har att påverka, säger Camilla Einarsson som är ny ordförande i Grebo byalag.

- De stora projekten som vi engagerar oss i just nu är bygget i Norrby och dragningen av 35:an, som ska gå över fotbollsplanerna. Om vi inte får ny mark står vi utan plan och det vore sorgligt eftersom fotbollsintresset är så stort i Grebo, säger Einarsson.

Under de senaste åren har byalaget också kämpat för att behålla grönytan i bostadsområdet där de gamla tennisbanorna finns.

- Det har varit stora intressen av att bygga bostäder och fastigheter här, men det är en bra mötesplats. Förra året fick vi ett utegym och i år är planen att få lekparken iordninggjord. En önskan från oss är att få till fler sitt- och grillplatser och att fotbollsplanen ska göras i ordning, säger hon.

I helgen anordnade byalaget en upprustning av tennisbanorna, som byggdes på 70-talet.

Ideella krafter bidrar med krattor, verktyg, trädgårdsharv, traktor och flak. Efter att ha rensat bort ogräs från den första tennisbanan var flaket nästan fullt.

- Vi märkte att det var en viktig fråga som diskuterades bland Greboborna, om gått förbi och sett förfallet och varit uppgivna. Nu när byalaget fått in ett nytt gäng hungriga personer så kände vi: att är det något vi ska göra så är det att fixa tennisbanorna, säger Camilla Einarsson.

Ideella krafter bidrar med krattor, skottkärra, trädgårdsharv, traktor och ett flak att lägga allt ogräs på, men sanden till tennisbanorna har kommunen bidragit med.

David Axenborg är en av de nya medlemmarna i Grebo byalag, som växer och idag främst består av småbarnsföräldrar.

- Nu ska vi söka pengar till ett förråd också, och på sikt skulle vi vilja ha de två banorna asfalterade eftersom det är mer lättskött, säger hon.

Kring millennieskiftet och åren därefter var det "full fart" på tennisbanorna. Det minns Peter Eriksson, som deltog i banskötseln tills en ryggskada satte punkt för det.

- Nu när byalaget fått in ett nytt gäng hungriga personer så kände vi: att är det något vi ska göra så är det att fixa tennisbanorna, säger Camilla Einarsson.

- Det var Kalle Anka cup, sommartennisskola för ungarna precis före midsommar varje år och amatörtävlingen Grebo Open, säger han.

En av de nya medlemmarna i byalaget är David Axenborg, som flyttade till Grebo för ett år sedan. För honom var det självklart att hjälpa till att få tennisbanorna i bruk igen.

- Definitivt, i en sådan här liten by bygger allt på att man är delaktig!

Lotta Hofström 2019-04-27