Bokningsöversikt för Östergötland

Här visas en ögonblicksbild av bokningsstatusen av tennisbanor på olika anläggningar runt om i Östergötland. Inga garantier ges för att innehållet är korrekt eller aktuellt. För att boka en bana - klicka på anläggningens namn så förflyttas du till rätt bokningssida.

Bokningstatus 2021-10-23

Inomhus

TK Saab Mjölby TK Åby TK
Tid 1 2 3
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 x - -
09:00 x x x
10:00 x x x
11:00 x x x
12:00 x x x
13:00 x x x
14:00 - x x
15:00 - - -
16:00 - x -
17:00 o x x
18:00 o x x
19:00 o o o
20:00 - - -
21:00 - - -
22:00 - - -
5 lediga (10%)
(Saknar data)
Tid 1 2 3
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 - - -
09:00 x x x
10:00 x x x
11:00 x x x
12:00 x x x
13:00 x x x
14:00 x x x
15:00 x x -
16:00 - - x
17:00 o o o
18:00 o o o
19:00 o o o
20:00 o o o
21:00 o o o
22:00 o o o
18 lediga (35%)

Utomhus

TK Saab Åby TK
Tid 1 2 3 4
06:00 - - - -
07:00 - - - -
08:00 - - - -
09:00 - - - -
10:00 - - - -
11:00 - - - -
12:00 - - - -
13:00 - - - -
14:00 - - - -
15:00 - - - -
16:00 - - - -
17:00 - - - -
18:00 - - - -
19:00 - - - -
20:00 - - - -
21:00 - - - -
22:00 - - - -
0 lediga
Tid 4 5 6
06:00 x x x
07:00 x x x
08:00 x x x
09:00 x x x
10:00 x x x
11:00 x x x
12:00 x x x
13:00 x x x
14:00 x x x
15:00 x x x
16:00 x x x
17:00 x x x
18:00 x x x
19:00 x x x
20:00 x x x
21:00 x x x
22:00 x x x
0 lediga