Bokningsöversikt för Östergötland

Här visas en ögonblicksbild av bokningsstatusen av tennisbanor på olika anläggningar runt om i Östergötland. Inga garantier ges för att innehållet är korrekt eller aktuellt. För att boka en bana - klicka på anläggningens namn så förflyttas du till rätt bokningssida.

Bokningstatus 2019-05-21

Inomhus

Sportcenter TK Saab Mjölby TK Åby TK Åtvid TK
Tid 1 2 3 4 5 6
06:00 - - - - - -
07:00 - - - - - -
08:00 - - - - - -
09:00 - - - x - -
10:00 - - - - x x
11:00 x x o o o o
12:00 - o o o o x
13:00 x o x x o o
14:00 - o x o o o
15:00 x o x x x o
16:00 o o x x x x
17:00 x x x x x x
18:00 x o x x x x
19:00 x x x x x x
20:00 x x x x x x
21:00 o x o o o o
22:00 - - - - - -
25 lediga (26%)
Tid 1 2 3
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 - - -
09:00 x - x
10:00 x o o
11:00 o o o
12:00 x x o
13:00 o o o
14:00 o o o
15:00 o o o
16:00 x o o
17:00 x o o
18:00 x o o
19:00 x o x
20:00 o o x
21:00 x x o
22:00 - - -
25 lediga (52%)
Tid 1 2
06:30 - -
07:30 - -
08:30 x -
09:30 x -
10:30 o o
11:30 x o
12:30 o o
13:30 o o
14:30 o o
15:30 o o
16:30 x x
17:30 x x
18:30 o o
19:30 x x
20:30 o o
21:30 o o
22:30 o o
19 lediga (56%)
Tid 1 2 3
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 - - -
09:00 x x x
10:00 x x x
11:00 o o o
12:00 o o o
13:00 o o o
14:00 o o o
15:00 o o o
16:00 o o o
17:00 o o o
18:00 o o o
19:00 x x x
20:00 x x o
21:00 o o o
22:00 o o o
31 lediga (61%)
Tid 1 2
06:00 - -
07:00 - -
08:00 - -
09:00 - -
10:00 - -
11:00 o o
12:00 o o
13:00 o o
14:00 o o
15:00 o o
16:00 o o
17:00 o o
18:00 o o
19:00 o o
20:00 o o
21:00 o o
22:00 - -
22 lediga (69%)

Utomhus

Sportcenter TK Saab Åby TK Åtvid TK
Tid A B C D
06:00 - - - -
07:00 - - - -
08:00 - - - -
09:00 x - - -
10:00 x - - -
11:00 o o o -
12:00 o o o -
13:00 o o o -
14:00 o o o -
15:00 o o o -
16:00 o o o -
17:00 o o o -
18:00 x o o -
19:00 x x o -
20:00 o o o -
21:00 - - - -
22:00 - - - -
27 lediga (45%)
Tid 1 2 3 4
06:00 - - - -
07:00 - - - -
08:00 - - - -
09:00 - - - -
10:00 o o o o
11:00 x o x o
12:00 x o o o
13:00 o o o o
14:00 o o o o
15:00 o o o o
16:00 x x o o
17:00 x x o o
18:00 x x o o
19:00 x x o o
20:00 x x x o
21:00 o o o o
22:00 - - - -
34 lediga (53%)
Tid 4 5 6
06:00 - - -
07:00 - - -
08:00 - - -
09:00 x x x
10:00 x x x
11:00 x x x
12:00 x x x
13:00 o o o
14:00 o o o
15:00 x x x
16:00 x x x
17:00 x x x
18:00 x x x
19:00 o o o
20:00 x o o
21:00 o o o
22:00 o o o
17 lediga (33%)
Tid 1 2
06:00 - -
07:00 - -
08:00 - -
09:00 - -
10:00 - -
11:00 o o
12:00 o o
13:00 o o
14:00 o o
15:00 o o
16:00 o o
17:00 o o
18:00 o o
19:00 o o
20:00 o o
21:00 o o
22:00 - -
22 lediga (69%)